گروه نرم افزاری آراز در سال ۱۳۹۰ با همکاری جمعی از متخصصان ایرانی با هدف تولید نرم افزارهای هوشمند و خلاقانه تاسیس شد.